Blockly - bardzo interesująca strona z ćwiczeniami. Gry dla programistów.

Transkrypcja do składni i poleceń JAVY

 https://blockly-games.appspot.com/

https://www.learneroo.com/modules/139/nodes/727

 POLSKA WERSJA JĘZYKOWA!

https://blockly-games.appspot.com/maze

 

 Zadanie nr 6 (labirynt)

while (notDone()) {
 if (isPathLeft()) {
  turnLeft();
 }
 moveForward();
}

Zadanie nr 7 (labirynt)
while (notDone()) {
 if (isPathRight()) {
  turnRight();
 }
 moveForward();
}

Zadanie nr 8 (labirynt)
while (notDone()) {
 if (isPathLeft()) {
  turnLeft();
 }
 if (isPathRight()) {
  turnRight();
 }
 moveForward();
}

Zadanie nr 9 (labirynt)
while (notDone()) {
 if (isPathForward()) {
  moveForward();
 } else {
  if (isPathLeft()) {
   turnLeft();
  }
  if (isPathRight()) {
   turnRight();
  }
 }
}

----------------------------------------------------
 

Informacje na temat implementacji Blockly

https://en.wikipedia.org/wiki/Blockly

---------------------------------------------------------------------------

Gry z żółwiem

https://blockly-games.appspot.com/turtle

---------------------------------------------------------------------------

Blockly na Google Dev (wersja dla Ozobotów)

https://developers.google.com/blockly/